Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Zrobiłeś przelew na nieprawidłowe konto? Sprawdź co zrobić.

Artykuł miesiąca Prasóweczki

Zrobiłeś przelew na nieprawidłowe konto? Sprawdź co zrobić aby odzyskać . Odzyskanie pieniędzy przelanych na niewłaściwe konto będzie lżejsze. W dniu 27 kwietnia 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o o pomocach płatniczych, której działaniem jest ułatwienie klientom odzyskania pieniędzy. Jak odzyskać pieniądze wg oryginalnych przepisów?

Zrobiłeś przelew na nieprawidłowe konto? Sprawdź co zrobić aby odzyskać .

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocach płatniczych. Dzięki zmianie znikną kłopoty z odzyskaniem pieniędzy, które klient omyłkowo przelał na niewłaściwe konto. Projekt zaistniał w skutku współpracy Prezydenta RP i Rzecznika Finansowego, z poparciem pozostałych członków Zespołu Analiz Systemowych.

Zobacz również:

Co zrobić jeśli bank odrzucił reklamację?
– Nowe przepisy przyjęte zostały w Parlamencie jednomyślnie, co informuje o tym, że to inicjatywa ponad podziałami i bardzo potrzebna społeczeństwu – mówił Prezydent Andrzej Duda, w trakcie uroczystości podpisania ustawy w dniu 27 kwietnia 2018 r.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, w Senacie za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy Senatorowie – 79, nikt nie był przeciw oraz nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowe ustawy zaczną obowiązywać w układzie 3 miesięcy po prac ustawy w Dzienniku Ustaw.

Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.
Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Pomyłka może sprawić się każdemu
– Z wyników do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na niewłaściwe konto, był źródłem dużych problemów. W skrajnych przypadkach klienci tracili w niniejszy technologia pieniądze, bo nie było procesu zmuszającego klienta do obrotu środków. Dzięki tej kolei w grupy przypadków otrzymamy je nawet w ciągu paru dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

W praktyce pomyłka we wskazaniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta osobistego użytkowniku (o co szczególnie łatwo przy masowych przelewach realizowanych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta czy nawet wykonały przelew na konto podane np. w produktach informacyjnych. Do tej chwile, nie było prawej i jednolitej procedury odzyskiwania takich sposobów. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych użytkownicy, co uniemożliwiało złożenie pozwu w stosunku.

Jak odzyskać pieniądze?

Po kolejach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na złe konto będzie przekazywałeś swój bank lub SKOK o tym fakcie. Ten będzie był 3 dni na poinformowanie konsumenci o braku i konwencjach braku zwrotu środków w układzie 30 dni.

– Zwrot sposobów będzie filmowany na specjalny rachunek techniczny, co gwarantuje pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, partner w układzie 1 dnia codziennego będzie przekazywałeś je na konto klienta. Jak w sprzedaż zaangażowanych istniałoby dwóch dostawców termin wydłuży się do paru dni roboczych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w przedsiębiorstwie Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w układzie 30 dni, bank lub Krok będzie zobowiązany do dania płatnikowi danych klientowi.

– Pozwoli to skuteczne dochodzenie roszczenia na możliwości sądowej. Podstawę prawną być będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy chcenie płatnika jest zasadne – mówi Bartosz Wyżykowski.

W praktyce nazywa to, że odbiorca omyłkowego przelewu, jaki nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie przymuszony do ostatniego wyrokiem sądu i weźmie dodatkowo wydatki powiązane z procesem.

Rola Zespołu Analiz Systemowych
Powodem do zrealizowania proponowanych kolei były problemy proponowane przez użytkowników do Rzecznika Finansowego. Stały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach akcji Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został stworzony przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w obiektu formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o sprawy obywateli, które były problemem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Porad Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub wezwanych do wymianie w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Artykuł powstał dzięki serwisowi pożyczki na zasiłki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *